Remissvar för promemoria I2022/00657

Här är mitt personliga remissvar på regeringens promemoria Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet till följd av Rysslands aggression mot Ukraina1. Remissvar från de tillfrågade remissinstanserna finns här. Intervju med P4 Malmöhus Remissvar Till: [email protected], [email protected] Ärende: I2022/00657 Infrastrukturdepartementet Datum: Friday, March 18, 2022 08:40 2022-03-18...

mars 19, 2022 · 3 min · Emil Erlandsson